Studium podyplomowe

Budownictwo Energooszczędne. Certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków

Wprowadzenie

Energetyka odnawialna w budownictwie

UWAGA!!!

Warunkiem otrzymania uprawnień do wykonywania charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Budownictwo Energooszczędne" oraz ukończone studia magisterskie (wszystkie kierunki) lub ukończone tylko studia inżynierskie na kierunku: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka Ukończenie studiów podyplomowych, spełniających wymagane warunki odnośnie zakresu tematycznego, umożliwia: przygotowanie do wykonywania audytów energetycznych, zgodnie z Ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, Dz. U. nr 152, poz. 1121 z dnia 18.12.1998 wraz z późniejszymi zmianami, uzyskanie uprawnień do wykonywania ocen energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz kontroli niektórych urządzeń energetycznych w zakresie efektywności energetycznej, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC oraz Ustawą o zmianie ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. nr 191, poz. 1373 z dnia 19.IX.2007.

Co jest celem studiów?

Celem organizowanych studiów podyplomowych jest zaznajomienie słuchaczy z najnowszymi trendami rozwojowymi i rozwiązaniami w zakresie budownictwa

Dla kogo?

Studium jest adresowane do osób z tytułem inżyniera lub magistra, w szczególności do absolwentów szkół wyższych uczelni technicznych, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki energooszczędności w budownictwie, innowacyjnych metod pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii, w tym wykorzystania energii odnawialnych w nowych budynkach, a także w budynkach istniejących podczas ich termomodernizacji. Program studiów obejmuje zagadnienia budownictwa ogólnego, fizyki budowli, energetyki, ogrzewnictwa, wentylacji i chłodnictwa, a także wybrane elementy ekonomii i podstaw prawnych w obszarze dziedziny studium.

Co nas wyróżnia?

Kadra! Organizatorem studiów jest Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

Czas trwania

Standardowy program: 2 semestry, 15 zjazdów (od listopada do czerwca)

Zjazdy odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu - w piątki i w soboty

Tryb zgłoszeń

Kolejność zgłoszeń.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW”

SZCZEGÓŁY na stronie: be.itc.pw.edu.pl/rekrutacja