prof. dr hab inż.

Dorota Chwieduk
kierownik studiów

prof. dr hab. inż.

Krzysztof Badyda

prof. dr hab. inż.

Piotr Furmański

prof. dr hab. inż.

Roman Domański

prof. dr hab. inż.

Tomasz Wiśniewski

dr hab. inż., prof. uczelni

Maciej Jaworski

dr hab. inż., prof. uczelni

Piotr Krawczyk

dr hab. inż., prof. uczelni

Artur Rusowicz

dr hab. inż.

Hanna Jędrzejuk

dr inż.

Adam Smyk

dr inż.

Jerzy Kuta

dr inż.

Adam Ruciński

dr inż.

Sławomir Bielecki

dr inż.

Andrzej Grzebielec

mgr inż. (doktorant)

Bartosz Chwieduk

dr inż.

Arkadiusz Węglarz

mgr inż.

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

dr inż.

Ryszard Wnuk

mgr inż.

Dariusz Koc