2

semestry

6 800zł

50% zniżka dla studentów II stopnia studiów dziennych MEiL PW

25% zniżka dla studentów studiów dziennych innych wydziałów PW

Opłata jednorazowa 6 800 zł wnoszona do końca listopada na indywidualny rachunek podany w umowie.