Kierownik Studium Podyplomowego
Budownictwo Energooszczędne

prof. dr hab. inż.

Dorota Chwieduk

dorota.chwieduk@pw.edu.pl

22 234 52 27

Biuro Obsługi Słuchacza Studium
Podyplomowego

Agnieszka Żmuda

be.itc@pw.edu.pl

22 234 52 36

Adres

Instytut Techniki Cieplnej

Politechnika Warszawska,

ul. Nowowiejska 21/25

00-665 Warszawa

pok. 8