Harmonogram zajęć w r. akad. 2023/24:

2023 2024
 I Semestr   Zjazd  I II III IV V VI VII VIII
Data  03-04.11   17-18.11   01-02.12   15-16.12   12-13.01   26-27.01   09-10.02   23-24.02 
2024
II Semestr Zjazd I II III IV V VI VII egzamin
Data 08-09.03 22-23.03 05-06.04 19-20.04 10-11.05 24-25.05 07-08.06 28.06 

Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej sala 105

Czas:

 •    Piątki    godz. 15.15 - 21.00
 •    Soboty godz. 08.15 - 17.00
 • Grupy tematyczne w ramach programu studiów:

  Budownictwo Energooszczędne
  Ochrona cieplna budynków
  Ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową
  System wentylacji i klimatyzacji
  Instalacje oświetleniowe w budynku
  Odnawialne źródła energii w budynku i Zarządzanie energią w budynkach
  Metodyka obliczeń w audytingu i ocenie energetycznej budynków
  Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
  Metodyka audytingu

  Program studiów:

  Budownictwo Energooszczędne

  Certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków

   Wykład

  Ćw.
  projek-
  towe

  Labora-
  torium

   

   Moduły przedmiotowe

   Liczba godzin

  Semestr I

   1

  Budownictwo Energooszczędne

  13 

    

    

  1.1  

    Energooszczędność w budownictwie

  8

   

   

  1.2  

    Podstawy prawne

  5

   

   

   

   2

  Ochrona cieplna budynków

  28

  4

  3

  2.1  

    Wymiana ciepła w budynku

  8

  2

   

  2.2  

    Materiały i wyroby budowlane

  2

   

   

  2.3  

    Ruch powietrza i wilgoci

  3

   

   

  2.4  

    Energia użytkowa. Bilans cieplny budynków

  4

  1

   

  2.5  

    Komfort cieplny w budynkach

  3

   

   

  2.6  

    Ocena ochrony cieplnej budynków i stanu technicznego budynków

  3

  1

   

  2.7  

    Termodernizacja

  3

   

   

  2.8  

    Wybrane techniki pomiarowe

  2

   

  3

   

   3

  Ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową

  31

  7

  2

  3.1  

     Źródła ciepła

  16

  3

   

  3.2  

     Magazynowanie ciepła

  2

   

  2

  3.3  

     Systemy ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

  6

   

   

  3.4  

     Ocena stanu technicznego systemu grzewczego

  3

  1

   

  3.5  

     Ocena stanu technicznego systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową

  1

  1

   

  3.6  

     Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

  3

  2

   

   

   4

  System wentylacji i klimatyzacji

  26

  5

  2

  4.1  

    Systemy wentylacyjne

  10

  2

   

  4.2  

    Źródła chłodu. Klimatyzacja

  8

  1

  2

  4.3  

    Ocena stanu technicznego systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
    Aspekty energetyczne, przeciwpożarowe i akustyczne

  8

  2

   

   

   Koniec semestru I

   121 godzin

   98

   16

   7

   

   Semestr II  

   5

  Instalacje oświetleniowe w budynku

  10

   2

    

  5.1  

   Systemy oświetlenia dziennego

   3

   

   

  5.2  

   Systemy oświetlenia wbudowanego

   3

   

   

  5.3  

   Możliwości sterowania systemem oświetleniowym wbudowanym

   2

   

   

  5.4  

   Przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii na oświetlenie

   2

   2

   

   

   6

  Odnawialne źródła energii w budynku i Zarządzanie energią w budynkach 

   16

   4

    

  6.1  

    Odnawialne źródła energii w budynku

  8

  2

   

  6.2  

    Zarządzanie energią w budynkach

  8

  2

   

   

   7

  Metodyka obliczeń w audytingu i ocenie energetycznej budynków

   24

   7

    

  7.1  

    Obliczanie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania,
   zużycie energii końcowej i pierwotnej

  7

   2

   

  7.2  

    Obliczenie zapotrzebowania na ciepło do c.w.u.,
   zużycie energii końcowej i pierwotnej

   6

   2

   

  7.3  

   Obliczanie zapotrzebowania na chłód, zużycie energii końcowej i pierwotnej

   7

   2

   

  7.4  

   Obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia, zużycie energii

   4

   1

   

   

   8

   Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

   7

   17

    

  8.1  

   Świadectwo dla budynków mieszkalnych,

   1

   1

   

  8.2  

   Świadectwo dla lokali mieszkalnych

   1

   1

   

  8.3  

   Świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych,
   produkcyjnych i gospodarczych

   1

   1

   

  8.4  

   Programy komputerowe do sporządzania świadectw

   2

   4

   

  8.5  

   Wykonanie szkoleniowej oceny energetycznej budynku i mieszkania

   2

   10

   

   

   9

    Metodyka audytingu

   6

   12

    

  9.1  

   Metody oceny ekonomicznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych

   1

   1

   

  9.2  

   Metodyka audytingu oraz wyboru efektywnego ekonomicznie
   i energetycznie wariantu usprawnień

   1

   1

   

  9.3  

   Programy komputerowe do sporządzania audytu energetycznego budynków

   2

   4

   

  9.4  

   Wykonanie szkoleniowego audytu

   2

   6

   

   

   Koniec semestru II

   105 godzin

   63

   42

    

   

   Egzamin pisemny i ustny

   5 godzin

   

  5

   

   

   Łącznie: semestr I + semestr II +egzamin

   231 godzin

   161

   58+5

   7